Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците

Настоящият проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците е разработен с цел прилагане на Регламент (ЕС) 2017/997 на Съвета от 8 юни 2017 г. за изменение на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“, с който се въвеждат европейски хармонизирани критерии за определяне на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“.


Дата на откриване: 22.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 21.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари