Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за получаване на допълнително възнаграждение от лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител

Проектът на наредба цели привеждане на подзаконовия нормативен акт в съответствие с изричното законовото основание по ЗМВР за издаването му. Цели се привеждане на подзаконовата нормативна уредба с трайно установената практика на българския съд относно вида на акта.


Дата на откриване: 26.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари