Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите

Предложените изменения и допълнения са продиктувани от необходимостта да се установи ефективен процес на управление на изпълнението на Национална приоритетна рамка за действие за „Натура 2000”  и актуализиране на функциите на Инспектората на Министерството на околната среда и водите в съответствие с измененията и допълненията в Закона за администрацията (обн. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017 г. и изм. ДВ, бр. 7 от 2018 г.) и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (обн. ДВ бр. 7 от 19 януари 2018 г.).


Дата на откриване: 26.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 25.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари