Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда

 

Шумът е един от факторите с най-неблагоприятно въздействие върху населението. Потенциалът му като източник на вредни въздействия е безспорен. Зелената книга на Европейския съюз (ЕС), определяща политика за шума, посочва, че около 20 % от населението на ЕС страда от нива на шум, които здравните специалисти считат за неприемливи и могат да доведат до сериозни последици за здравето.

Обикновено факторът „шум“ не действа изолирано, а участва в изключително сложна комбинация с други рискови за здравето фактори, които могат да бъдат химични, физични, биологични и такива, свързани с начина на живот, атакуващи човешкия организъм в течение на целия му живот. Вредата от шума се превръща в една от характеристиките на съвременния интензивен начин на живот с взе по-голямо значение за психическото и физическото здраве на човека.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dzk@mh.government.bg 


Дата на откриване: 30.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 март 2018 г. 20:32:03 ч.
enherma

шум в урбанизирани територии

не видях никъде ограничение за шума причиняван от МПС. Конкретно мотоциклети. 

Предлагам ограничение от 74 dBA

https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldlwa/40525wa1.pdf

същото може да се контролира при ГТП 

31 март 2018 г. 15:14:38 ч.
Йоан Каратерзиян

Публикуване на документите в текстов формат

Моля, публикувайте документите във формат, съгласно Наредба за общите изисквания към информационните система, регистрите и електронните административни услуги.

02 април 2018 г. 13:54:09 ч.
Йоан Каратерзиян

Към чл. 16, т. 1 да се уточни изрично, че нормата се отнася и за сгради със смесено предназначение.

Моля, § 7, т. 2 да се допълни като към предложения нов текст, след думата "сгради" се постави запетая и се добави следния текст: "в т.ч. на сгради със смесено предназначение".

Мотиви: Необходимо е уточняване, че нормата се отнася и за сградите със смесено предназначение, за да няма възможност да се заобикаля законът на формално основание.

02 април 2018 г. 14:23:33 ч.
Йоан Каратерзиян

Допълнение към новия чл. 16б, ал. 2.

Текстът на § 9 в частта на чл. 16б, ал. 2 да се допълни с изречение второ със следния текст:
"Към тази забрана се включват и околните улици и площади."
 
Мотиви: Шумовото замърсяване може да е породено и от околните улици и площади.

02 април 2018 г. 14:54:42 ч.
Йоан Каратерзиян

Липсва срок за изменение и допълнение на наредбата по чл. 11, т. 5 от ЗЗШОС.

Необходимо е да се укаже срок за изменение и допълнение на наредбата по чл. 11, т. 5 от Закона, във връзка с предложеното допълнение на обхвата на наредбата.

06 април 2018 г. 15:22:23 ч.
cmexypko

шум в урбанизирани територии

1. ограничение за шума причиняван от ППС също са необходими! Конкретно мотоциклети, леки автомобили с модифицирани ауспуси, трактори, багери, моторизирани резачки за дърва за огрев...

2. правила за кучета, които лаят денонощно, особено когато се отглеждат в апартаменти  

28 април 2018 г. 20:44:12 ч.
tigivi

Часове на забраната

Защо променяте часа за начало на забраната от 22 на 23 ч. Вие всъщност правите режима по-либерален. До нас / Дружба 2/ се намира хотел "Експо" на Цариградско шосе 149, където и в момента, както и всяка събота и неделя през лятото има сватба на открита тераса, която е обърната към Дружба 2, но формално не е в жилищен район. Мисля че не е редно да бъдем подлагани на такъв тормоз дори и "законно". Не виждам как с предлаганите от вас промени ще се реши нашият проблем.