Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет (проект на ПМС) за изменение и допълнение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2012 г. за привеждане в съответствие на категориите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и ра

С проекта на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2012 г. се предвижда длъжностите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ЗДАНС) от резерва и ранговете на служителите по Закона за Државна агенци "Разузнаване" (ЗДАР от резерва да се приведат в съответствие със званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоржените сили на Република Българи. За тази цел в проекта на ПМС са предвидени промени, с които „категориите на служителите“ по ЗМВР са заменени с „длъжностите на служителите“ по ЗМВР, като в обхвата на тези длъжности по ЗМВР попадат служители и на други структури за сигурност. Към ранговете на служителите по ЗДАНС от резерва са добавени ранговете на служителите по ЗДАР от резерва.


Дата на откриване: 30.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 март 2018 г. 15:35:51 ч.
Sir Humphrey

Приложението към ПИПМС

Приложението липсва!