Обществени консултации

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г.

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане на текста на чл. 30г към действащата нормативна уредба, текстовете на сключеният между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Български лекарски съюз Национален рамков договор за медицински дейности за 2018 г. по отношение на предписване на лекарствени продукти за лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, както и в съответствие с разписаните терапевтични схеми в съответствие с фармако-терапевтичните ръководства.

С предложените промени, се цели създаването на предпоставки за по-голям контрол върху предписването на лекарствените продукти за лечение на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания на лицата под и над 18-годишна възраст от комисиите, оторизирани за тази дейност.

В Националния рамков договор за медицински дейности за 2018 г. се предвижда електронно подаване на протоколите от решенията на комисиите, назначаващи терапията. По този начин ще се създаде възможност за проследяване на процеса по предписване на лечението и оценка на ефекта от него.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 4.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари