Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение нормативни актове на Министерския съвет

Предложените изменение в приетите от Министерския съвет наредби, издадени на основание чл. 31 на Закона техническите изисквания към продуктите, са свързани с отпадането на изискванията за представяне на съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, тъй като информацията за актуално състояние на търговеца е публична. Отпада изискването за представяне на копия от трудови договори при кандидатстване за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност. С измененията и допълненията се премахва противоречието между наредбите, издадени по прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите и разпоредбите на Закона за търговския регистър и Закона за регистър БУЛСТАТ.


Дата на откриване: 3.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 2.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари