Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

Предлаганите изменения на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията са свързани с отпадането на изискванията за представяне на копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, тъй като информацията за актуално състояние на търговеца е публично достъпна и ДАМТН служебно ще се снабдява с нея. С измененията се премахва противоречието между наредбата, издадена по прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите и разпоредбите на Закона за търговския регистър и Закона за регистър БУЛСТАТ.


Дата на откриване: 3.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 2.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари