Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи

 

Настоящият проект на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи е изготвен в изпълнение на чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията. Проектът е разработен от създадена със заповед на министър-председателя междуведомствена работна група, с председател ръководителят на Главния инспекторат към Министерския съвет. Целта е подобряване на законодателната уредба чрез възприемане на подхода за изготвяне на нов нормативен акт за инспекторатите по Закона за администрацията и по този начин привеждане на българското законодателство в съответствие с препоръките от Докладите на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 28 януари 2015 г., 27 януари 2016 г. и 15 ноември 2017 г. за предприемане на действия за укрепване на правомощията и независимостта на вътрешните секторни  инспекторати.

Предложената наредба има за цел да осигури стабилитет и независимост на вътрешния административен контрол чрез въвеждане на обща система от единни правила и процедури за структурата, дейността и взаимодействието на ведомствените инспекторати с други контролни органи на държавната власт. 


Дата на откриване: 3.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 3.5.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 април 2018 г. 17:25:43 ч.
София Консулт

Така ли ще борим корупцията - като проверяваме доходите на младшите експерти?

Искам категорично да възразя срещу въвеждането на еднакви изисквания за деклариране на сметки, доходи, интереси и прочие за ръководители на администрацията и за обикновени държавни служители. Мотиви: 1. По този начин акцента на борбата с корупцията ще се премести от длъжностите с висок риск към длъжностите с малък риск. В крайна сметка длъжностите и лицата, които могат да вземат подкупи няма да бъдат на фокус. Инспекторатите ще се занимават не с 300 - 400 висши длъжности, а с 80 000 обикновени служители. Освен това декларирането представлява голяма загуба на време за обикновените служители в попълване, набавяне, проверки на данни и прочие. След това представлява загуба на време за звената по човешки ресурси и както казах за инспекторатите. В крайна сметка - нулев ефект в борбата с корупцията и висока административна тежест. Това е недостойно за една държава, председател на Европа. Така корупцията ще се насърчи. Спрете и махнете това нещо.

28 април 2018 г. 17:25:43 ч.
София Консулт

Така ли ще борим корупцията - като проверяваме доходите на младшите експерти?

Искам категорично да възразя срещу въвеждането на еднакви изисквания за деклариране на сметки, доходи, интереси и прочие за ръководители на администрацията и за обикновени държавни служители. Мотиви: 1. По този начин акцента на борбата с корупцията ще се премести от длъжностите с висок риск към длъжностите с малък риск. В крайна сметка длъжностите и лицата, които могат да вземат подкупи няма да бъдат на фокус. Инспекторатите ще се занимават не с 300 - 400 висши длъжности, а с 80 000 обикновени служители. Освен това декларирането представлява голяма загуба на време за обикновените служители в попълване, набавяне, проверки на данни и прочие. След това представлява загуба на време за звената по човешки ресурси и както казах за инспекторатите. В крайна сметка - нулев ефект в борбата с корупцията и висока административна тежест. Това е недостойно за една държава, председател на Европа. Така корупцията ще се насърчи. Спрете и махнете това нещо.