Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по публична администрация

В  проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по публична администрация /ИПА/  са отразени измененията и допълненията в Закона за държавния служител (ЗДСл), приети през 2016 г. и 2017 г.. Направена промяна в органите за управление на Института по публична администрация, като Управителният съвет е заменен с Програмен съвет със съответни състав, функции и отговорности, която промяна също е вследствие на измененията на ЗДСл.


Дата на откриване: 4.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари