Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС № 79 от 9.05.2000 г.

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС № 79 от 9.05.2000 г. е изготвен с цел актуализирането на Наредбата в съответствие с настъпили промени в Закона за висшето образование и други нормативни актове, регулиращи отношения и процеси в системата на висшето образование.

Уточнени са процедури и срокове по дейности на кандидат-студентите и на висшите училища, за да се оптимизира приемът на български и чуждестранни студенти. Създадена е възможност чуждестранни граждани от български произход да кандидатстват за обучение във висшите ни училища, като докажат знанията си по български език чрез полагане на тест, одитиран от европейската езикова организация – партньор на Съвета на Европа. Когато в дипломата за средно образование няма оценка по български език и литература, по решение на Академичния съвет на съответното висше училище и за отделни специалности оценката от теста с минимално ниво на владеене на езика В2 може да я замени при балообразуването.

Дава се възможност и, когато в дипломата за средно образование на кандидат-студента няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето да валидира компетентности в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и реда на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.


Дата на откриване: 5.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари