Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование се публикува повторно за обществено обсъждане във връзка с извършени корекции, направени по постъпили предложения и бележки в периода на проведените обществени консултации.

Предложените нови промени имат за цел да улеснят работата на общините по отношение интегрирането на ромското население. Дадена е възможност общините да насочват деца, чийто майчин език е ромски, към определени от тях училища при желание на родителите и при наличие на свободни места в тези училища.

Направените изменения и допълнения в Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование създават възможностите и за осиновените деца да посещават училище близо до дома им независимо от момента на тяхното осиновяване и предоставят шанс на дете с един починал родител, както и на дете от семейство с повече от две деца да ползват определени предимства в групите при класиране за първи клас.

С новите промени се дава възможност на всяко училище по специалности от професионално направление „Изкуства” по решение на педагогическия съвет да провежда изпит за проверка на способностите, както и правото на  профилираните гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" да разширят областите на състезанията, на които да се явяват учениците, желаещи да продължат обучението си в пети клас на места от държавния план-прием.  

Променен е и срокът за утвърждаване със заповед на държавния план-прием от компетентния орган, което ще позволи административният акт да бъде публикуван за обществено обсъждане. Евентуалните промени в административния акт могат да се направят в рамките на едномесечното му обсъждане.


Дата на откриване: 5.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари