Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Разходът се осигурява за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 година.


Дата на откриване: 10.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 10.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари