Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Промените са обусловени от необходимостта да се преодолеят редица доказани в практиката проблеми, които са свързани с: трудностите при окомплектоване на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) с необходимите специалисти по отделните профили на заболяванията, подлежащи на освидетелстване; излишното ангажиране на освидетелстваните лица с клиничен преглед в случаите, когато медицинската документация напълно обективизира тяхното състояние. Измененията на нормативния акт са в изпълнение на Решение на Националния съвет по медицинска експертиза от 25.10.2017 г. по повод доклад от Министъра на здравеопазването с предложения за промяна в действащата нормативна уредба за медицинската експертиза, включващ промени в Закона за здравето - Раздел „Медицинска експертиза“, със срок за внасяне на промените - 29.11.2017 год. и промени в действащия Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските  експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) и Наредбата  за медицинската експертиза (НМЕ).

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: tgenkova@mh.government.bg , ekuneva@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари