Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (Обн. ДВ. бр. 97 от 2002 г., изм. и до

Във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното образование и направени промени в чл. 151, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, се налага да бъде извършена промяна в Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, с които редът по наредбата да се съобрази с предвиденото в закона. Промените касаят необходимия документ, който трябва да се представи за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, съгласно Наредба № I-157/2002 г. Съгласно чл. 151, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило X клас. Съгласно § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 77 от 2017 г.), лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 68, 84 и 109 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г.; отм., бр. 79 от 2015 г.; доп., бр. 80 от 2015 г.) до влизането в сила на този закон, получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред – до изменението от „Държавен вестник“, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26 септември 2017 г., в чл. 151, ал. 2 от Закона за движението по пътищата е предвидено, че свидетелство за управление на моторни превозни средства се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лице, завършило основно образование. Необходимо е наредбата да се приведе в съответствие с посочените законови текстове.


Дата на откриване: 17.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.5.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 април 2018 г. 16:42:14 ч.
SSephirotHH

От ощетен Български Гражданин на тая наредба.

Здравейте! Бих искал да предложа да се въведе възрастово ограничение в наредбата (в чл. 151, ал. 2) понеже има засегнати, Български невинни граждани в тая наредба! Сега ще ви запозная с моя случай който никак не  е единичен и засяга много Български граждани в различни възрастови групи. Преди доста време по ред причини, и затруднения се наложи да прекъсна училищното си образование в българия. Наложи се да работя и да гледам малкия си брат който беще с тежко заболяване... Но сега ми се отдаде възможност с която успях да завърша основното си образование и след успешно издържан теоритичен (без никакви грешки) и практически изпит, и наобр от документи за издаване на на първоначално свидетелство за моторно превозно средство. Ми беше отказано да получа  от КАТ шофирска книжка с мотив че НЕ съм завършил 10 клас. Което за мен е много тежко при положение че съм на 35 години семеен с две деца и работя на място на 15 километра от дома ми! И нямам никакво време за учене при положение че трябва да работя за да мога да гледам малките си деца. Не е уместно и морално 30-40 годишен семеен и работещ човек да учи заедно с децата още 3 години след минималния ценз за основно образование! Много бих искал да мога да закарам дъщеря ми до учлище и да мога да я пребера след училище с личен автомобил, от колкото да ходя с нея да уча в училище при положение че работя постояно.. Това е недеопостимо... Надявам се да се обърне внимание на това и да се вземат адекватните мерки..... За това бих предложих някакво по леко ограничение на  лицата над 30 години и които завършват основното си образование след 2017 година.... Все пак закона се въведе с цел децата които завършват 7 клас да се задържат в учлище..

От ощетен  Български Гражданин на тая наредба.