Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г.

Предложения проект е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане в съответствие на текстовете на Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества с Директива (ЕС) 2017/1572 на Комисията от 15 септември 2017 година за допълнение на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на принципите и насоките за добра производствена практика при лекарствените продукти за хуманната употреба.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg

 


Дата на откриване: 19.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари