Обществени консултации

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“

В сферата на здравеопазването съществуват много голям брой подзаконови нормативни актове, част от които са медицинските стандарти за качество на медицинската помощ и защита правата на пациентите, които се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването (основно по медицински специалности, но също така в интердисциплинарни медицински области или по определени здравни въпроси). Стандартът е нормативно определена съвкупност от приоритетни изисквания за качествено предоставяне на здравна услуга (условия, персонал, средства, процеси, резултати) и за професионално поведение на нейните изпълнители. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения:naltankova@mh.government.bg


Дата на откриване: 19.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари