Обществени консултации

Проект на Инструкция за взаимодействие между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”

Проектът на Инструкция е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от Закона за Държавна агенция  „Национална сигурност”, съгласно която взаимодействието между Агенцията и други държавни органи може да се осъществява въз основа на съвместни инструкции.

С проекта на Инструкция се предвижда да бъде регламентирано взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнение на дейностите, възложени им по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.

Предвижда се Инструкцията да отмени действащата към момента Инструкция за взаимодействие между двете ведомства.

С предложеният проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.

 


Дата на откриване: 23.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари