Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

Националната здравна карта е разработена в съответствие с изискването на чл. 29 от Закона за лечебните заведения, съгласно който чрез нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и се осъществява националната здравна политика. При разработването на Националната здравна карта са спазени принципните постановки, заложени в приетата от Министерски съвет  Концепция „Цели за здраве 2020“, Националната здравна стратегия 2020 и Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ. Документът е в съответствие и с мерките за изпълнение на Националната програма за реформи. Националната здравна карта е инструмент за планиране на медицински дейности, респективно на финансовите ресурси за тях, въз основа на реалните потребности на населението, поради което чрез нея се създават условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на НЗОК и за засилване на бюджетната дисциплина. Необходимостта от разработване на нормативния акт произтича и от факта, че с Решение № 5935 от 12.05.2017 г. на Върховния административен съд беше обявена нищожността на Решение № 202 от 24.03.2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари