Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство

Основната цел на акта е нормативно уреждане на условията и редът за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително извършване на действия на процесуално представителство. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 2 от ЗПСК.


Дата на откриване: 24.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари