Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

 

С промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж текстовете й се привеждат в съответствие с промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., които са в сила от 01.01.2018 г., със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. и със Закона за държавните такси. Предложени са и промени, свързани с прецизиране на действащи разпоредби.

С настоящите предложения за измененията и допълненията в Наредбата се цели:

 

- осигуряване на съответствие на разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж с промените в КСО, които са в сила от 01.01.2018

 

- правилното прилагане на законовата уредба относно: задължението за издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, начина за определяне размера на пенсията, основанията за прекратяване на пенсията и основанията за зачитане на осигурителен стаж.

 

- намаляване на административната тежест за осигурените лица.

 

- създаване на гаранции за законосъобразното използване на фондовете на Държавното обществено осигуряване.

 


Дата на откриване: 26.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари