Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

С проекта на Наредба се предлага промяна на датата на влизане в сила на обнародваната в „Държавен вестник“ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство, издадена от министъра на правосъдието, обнародвана в Държавен вестник, бр. 102 от 2017 г., бяха приети разпоредби, насочени към намаляване на административната тежест върху гражданите. Поради необходимостта от създаване на технически условия за практическото реализиране и прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 102 от 2017г.), в сила от 1 юли 2018 г., с Решение № ЛС-07-92/25.04.2018г. на главния секретар на Министерство на правосъдието е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване и внедряване на нова функционалност към автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“. Успешното провеждане на процедурата изисква известно допълнително време, съобразено с императивните разпоредби на Закона за обществените поръчки. По посочените съображения се налага датата на влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 102 от 2017 г.) да бъде променена на 1 януари 2019 г.


Дата на откриване: 4.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари