Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за участие на лица, ненавършили 18 години във филмови продукции

Проектът се предлага в изпълнение на чл. 31а от Закона за филмовата индустрия.

Съществуващата в областта на закрилата на детето нормативна уредба не отразява спецификата на филмопроизводството и особеностите на процеса на реализация на филмови проекти, в които участват лица, ненавършили 18 години. С приемането на наредбата ще се осигури:

  • защитата на интересите на деца от 0 до 18 годишна възраст, участващи във филмови продукции;
  • регламентиране на минимални изисквания при участие на дете във филмова продукция, съобразно действащите в момента изисквания в областта на трудовото законодателство, здравословните и безопасни условия на труд и други изисквания свързани с психическото и физическо развитие на деца, участници във филмови продукции;
  • необходимите изисквания, свързани с осигуряване на материални условия за участие на деца във филмови продукции;
  • регламентация по отношение на участието на родителя, настойника/попечителя или лицето, полагащо грижи в цялостния процес на участие на детето във филмовата продукция.

С проекта се регламентират специфичните изисквания за участие на дете във филмова продукция, съобразени с характера на дейността по филмопроизводство и свързани с определяне на времеви граници за участие на дете в 1 продукция и с определяне на продължителността на времето, което детето престоява пред записващо устройство. Въведени са изисквания да бъде регламентирано освен времето на участие и времето на престой пред записващо устройство, и времето на задължителни почивки.


Дата на откриване: 4.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 4.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари