Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия

С новия правилник ще се осигури съответствие на структурата и организацията на работа на Селскостопанската академия с актуалните разпоредби на Закона за Селскостопанската академия, ще се уредят в детайли въпросите с преструктурирането по отношение на финансирането и управлението, като и ще се изпълнят изискванията на чл. 9, ал. 8 от същия закон, устройството, организацията и дейността на новото държавно предприятие „Научно-производствен център”, както и наименованията, седалищата и районите на дейност на неговите специализирани поделения да се определят в правилника на Академията.

 

Отговорна структура:

Селскостопанска академия

Email:

j.mihailova@agriacad.bg

 


Дата на откриване: 4.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари