Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози (Обн., ДВ, бр. 61 от 2017 г.

От 26 септември 2017 г. са в сила изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Част от промените касаят разпоредбите, отнасящи се до забраната за управление на моторни превозни средства с концентрация на алкохол в кръвта и след употреба на наркотични вещества или техни аналози, както и до реда за установяването им, регламентиран с наредбата, издадена на основание чл. 174, ал. 4 от ЗДвП. Влезлите в сила изменения и допълнения на ЗДвП налагат преглед и прецизиране на някои текстове в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.


Дата на откриване: 8.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари