Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на правосъдието

Предлаганите изменения се отнасят до правомощията на министъра на правосъдието, функционалната компетентност и щатната численост на някои от дирекциите в Министерството на правосъдието. Необходимо е Устройственият правилник на Министерството на правосъдието да бъде съобразен с влезлите в сила промени в Конституцията на Република България (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.), в Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.), в Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 34 от 2016 г.), в Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 85 от 2017г. и бр. 7 от 2018 г.), както и с влизането в сила на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.


Дата на откриване: 9.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари