Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г. (обн. ДВ, бр. 87/2008 г., изм. бр. 62/2013 г.)

 С настоящия проект се предлага изрична отмяна на Наредбата за реда за лицензиране на спортните организации в Република България, приета с Постановление № 237 на Министерския съвет от 2008 г., за приемането на която от Министерския съвет е отпаднало правното основание.

Въпреки възприетото в правната теория разбиране, че при наличието на две идентични правни регулации по-новата отменя по-старата, тъй като е недопустимо едновременно действие на двете, т. е. наличието на хипотезата на т. нар. мълчалива отмяна, с цел правна сигурност е необходимо да се приеме изричен акт на Министерския съвет за отмяна на посочената наредба. По този начин ще се отстрани всяка евентуална несигурност относно приложимата правна уредба.


Дата на откриване: 11.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 10.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари