Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г.

С промяната на наредбата изрично ще се забрани употребата на думата "млечен" или нейни производни в наименованието на имитиращите продукти, както и посочените в Приложението към наредбата наименования, използвани за означаване на различните видове млечни продукти.

С проекта се въвежда и изискване за предлагане на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко в обектите за търговия с храни само предварително опаковани, на отделни щандове или обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се предлагат млечните продукти. Отделните щандове или обособените за целта места трябва да са ясно обозначени с надписа „Имитиращи продукти“.

Актуализират се също съответните разпоредби в наредбата във връзка с настъпилите промени в европейското и националното законодателство, имащи отношение към млечните и имитиращите продукти.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Политики по агрохранителната верига“

 Email:

 IYancheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 14.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 юни 2018 г. 23:57:18 ч.
antoniyadoncheva

Слабост и неравнопоставеност!

Здравейте,

запознавайки се със съдържанието на четирите документа, качени на страницата, ми направи впечатление следното:

Член 33 ал. 1 въвежда изискване, имитиращите продукти да се предлагат в обектите за търговия с храни само предварително опаковани. В частичната оценка за въздействие се споменава, че преприятия, които не са предлагали на пазара предварително опаковани имитиращи продукти, ще трябва да инвестират в съответната пакетираща и етикираща техника, но не се спомева, че за тази техника трябва да има специално изградени работни помещения, за чието изграждане и узаконяване е необходимо време. Възниква въпросът - след като наредбата влиза в сила в дена на публикуването и в държавен вестник, как ще предлагат продукцията си гореспоменатите предприятия, след като не е предвиден никакъв гратисен период за изпълнение на това изискване - свързано с проектиране, строителство, закупуване на оборудване и узаконяване.

§16 от Проекта на ПМС гласи, че в тримесечен срок от влизане в сила на постановлението етикетите на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, които се предлагат на пазара, се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 32, ал. 1 и 2 от наредбата, но това важи само за етикирането!

Това поставя в неравностойно положение оператори на храни, които имат изгредени мощности за предлагане на стоките в потребителски опаковки и тези, които тепърва трябва да направят това!

Поздрави,

А. Дончева