Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

Действащата редакция на разпоредбите на Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (Наредба № 6 от 2008 г.), както и на приложенията към нея, не съответства на разпоредбите на ГПК след влизането в сила на ЗИД на ГПК (обн. ДВ, бр. 86 от 2017 г.). Необходимо е издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. (НИД на Наредба № 6 от 2008 г.) с цел постигане на пълно съответствие на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт със закона, за чието изпълнение е издаден.


Дата на откриване: 15.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари