Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и дипълнение на Наредбата за дейността на заложните къщи

 

С проекта се цели отстраняването на някои затруднения при прилагането на НДЗК, прецизират се част от текстовете на наредбата.

Изхождайки от една от основните цели на НДЗК, а именно защита на потребителите на парични заеми, предоставени от заложните къщи е целесъобразно да се даде възможност, както заложната къща да разполага с търговско помещение, което включва помещение, където приема клиенти, и склад за съхраняване на заложените вещи, така и да има и посочено място в лицензиран трезор за съхранение на заложени вещи, които са особено ценни и с висока стойност.

Предвидено е добавянето на текст, съгласно който всички лица, които по занятие извършват дейност по предоставяне на парични заеми обезпечени с предоставяне на движими вещи, доколкото в нормативен акт не е предвидено друго, следва да отговарят на изискванията на НДЗК. С текста се цели избягване на начините за заобикаляне на разпоредбите на НДЗК


Дата на откриване: 24.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 8.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари