Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

Съгласно стратегията за развитие на защитата от градушки се предвижда разширяване на обхвата на тази защита с цел тя да обхване над 90% от земеделските земи на територията на Република България. Разширяването ще бъде извършено чрез използване на два способа – защита с противоградови ракети и самолетен способ. Самолетният способ се предвижда да бъде въведен през 2019 г. Към момента противоградовата защита се извършва само по ракетния способ. За осъществяване на първия етап от разширяването се предвижда въвеждане в действие на два нови командни пункта и прилежащите им 62 нови ракетни площадки. На всяка площадка и в командните пунктове следва да бъдат назначени нови служители, което обосновава необходимостта да бъде извършено изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ в частта му определяща числеността на персонала. Действащият Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ определя численост на персонала от 593 щатни бройки, като към настоящия момент в системата на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ реално съществуват трудови и служебни правоотношения със 771 служителя. Предвижда се след разширяването на обхвата на защитата необходимият брой на служителите да се увеличи и да достигне 967. Определянето на тази численост на персонала е необходимо с цел спазване на трудовото законодателството, уреждащо продължителността на работното време и почивките и правилно провеждане на дейностите по защита от градушки. Увеличението на числеността на персонала ще бъде извършено съгласно Закона за администрацията, при условията на компенсирани промени в рамките на числеността на персонала на Министерство на земеделието, храните и горите и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите, за сметка на числеността на регионалните дирекции по горите.

 

    Отговорна структура:

  Дирекция „Правна“, МЗХГ

    Email:

  HRangelov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 17.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари