Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г.

С проекта на постановление е предвидено увеличаване на общата численост на персонала в Изпълнителна агенция по горите, промяна в наименованието, структурата и числеността в някои дирекции, както и създаването на нова дирекция.

 

Отговорна структура:

Изпълнителна агенция по горите

Email:

gergana@iag.bg

 


Дата на откриване: 17.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 юни 2018 г. 19:18:20 ч.
Стефанаки

Безмислена нова дирекция

Ръководството на ИАГ продължава с безсмисленото създаване на нови дирекции, като продължение на нелогичните действия на предходното ръководство, създало Дирекция "Лов" и Дирекция "Информационно обслужване", чиито функции и персонал не отговарят дори за отдел. Подобна е и ситуацията в Дирекция "Проекти и международни дейности". Очевидно е, че дирекции без отдели в тях, или отдели и звена с 2-3 служители, са създадени само за да се намери подходяща ръководна позиция на конкретен служител. Струва ни се, че министърът е подведен и правната му дирекция не е забелязала, че тази агенция започва да има неправилна структура, публикувана на страницата на ИАГ - повече дирекции отколкото отдели, а на всичко отгоре създава нова дирекция изваждайки отдел от основната горска дирекция. Съставът на този отдел, който ще се превърне в дирекция, е от 3 служители и един пенсионер и спокойно изпълняват поверените им функции. Въвеждането на нови функции от типа "национална горска инвентаризация", която всички знаем, че няма да се случи, е просто търсене на основания да има нова безсмислена дирекция. Мястото на този сегашен отдел е единствено в горската дирекция, предвид факта, че всички горски и лесовъдски дейности започват с планирането.  Както и предходното ръководство за оправдание на създаваните необосновано дирекции се налага пълнене на състава им със секретарки или новоназначени кадри, включително пенсионери или лица несвързани със сектора. Ще е добре министърът да направи справка за периода само преди 7-8 години, когато ИАГ освен РДГ, ЛЗС и СС, управляваха и контролираха всички 176 горски и ловни стопанства, какъв е бил състава на отделите за инвентаризация, лов, финансови, информационни и международни дейности.

Лесовъдите, които не сме част от структурите на ИАГ или на държавните горски предприятия, считаме този проект за изменение некоректен и не носещ нищо полезно за горската система, и предвид това предлагаме министърът да го оттегли. Между другото по подобен ред се разду неимоверно щата в централните управления на държавните горски предприятия без да се е увеличил или разнообразил обема на работа от 20-30 до над 100 служителя, с цел търсене на удобни високоплатени места на съпруги на прокурори, уволнени директори и служители на горските стопанства, което също е лесно да бъде проверено ретроспективно. Горското стопанство у нас има нужда от сериозна реорганизация, но предложения проект не е стъпка в правилната посока.