Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба №16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн. ДВ, бр. 75 от 24 Август 1999г.)

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 12 август 1999г. за 
ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или
разтоварване и превоз на бензини (обн. ДВ, бр. 75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ,
бр. 9 от 29 Януари 2008)  въвежда в националното законодателство изискванията на Директива 2009/126/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно
Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на
бензиностанции. Проектът предвижда мерки, които целят намаляване на
количеството на бензинови пари, изпускани в атмосферата по време на зареждането
на моторните превозни средства на бензиностанциите и отменя разпоредби с
изтекъл срок.


Дата на откриване: 27.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари