Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
 
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма
 
Частична предварителна оценка на въздействието
 
Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“
 
На основание Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по ЗИД на ЗТ е 1 месец, считано до 22 юни 2018 г., включително.
 
Поради големия обществен интерес и с оглед осигуряване участието на широк кръг заинтересовани страни, срокът за обществено обсъждане се удължава до 09 юли 2018 г., включително.
 
 
Предложения и становища може да изпращате до 09 юли 2018 г. на следния електронен адрес: a.cholakova@tourism.government.bg
 
Консултацията е удължена до 2 август 2018 г. и се провежда тук.

 


Дата на откриване: 21.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 9.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 май 2018 г. 11:41:10 ч.
Йоан Каратерзиян

Грешка.

В § 1, т. 1, след думата "добавя" да се добави текстът "запетая и думата".

Според сега предложения текст означава, че вместо "селски" ще има само "селски винен" туризъм.