Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Чрез промените в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Помощта цели гарантиране на равен достъп до финансова помощ за всички деца без право на наследствена пенсия.

 

Новата месечна помощ ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат детето и независимо от доходите на семейството. Регламентира се и възможност за получаване на новата помощ от семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето в случаите, когато семейството не получава помощи за детето по реда на Закона за закрила на детето. В тези случаи другият родител или настойникът/попечителят нямат право на месечната помощ, тъй като не полагат грижите за детето.

 

Месечната помощ ще се предоставя до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Ако детето е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст, помощта ще продължи да се предоставя до навършването й.

 

Помощта ще се отпуска за 12 месеца. Размерът й ще се определя ежегодно със закона за  държавния бюджет на Република България, като не може да бъде по-малък от предходната година. Новата месечна помощ ще може да се получава заедно и с останалите видове помощи по ЗСПД, но няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.

 

 

Предлага се законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2019 г.

 

 

 


Дата на откриване: 22.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари