Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

 

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските се привеждат в съответствие с измененията на Кодекса на труда в сила от 01.07.2018 г. Наредбата и приложените към нея декларации по отношение на реда и условията на ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст, включително изисквания за представяне на удостоверителни документи, обстоятелства за прекратяване и прехвърляне на права.

 

С проекта на Постановлението се усъвършенства и уредбата за сумираното изчисляване на работното време. Измененията целят преодоляване на констатираните при прилагането на наредбата проблеми, гарантиране правата на работниците и служителите и на работодателите при сумирано изчисляване на работното време като се въвежда еднакъв подход в трудовото и осигурителното законодателство при отчитане на отпуска за временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и постига в максимална степен справедливост при заплащането в съответствие с реално положения труд.

 

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да доведе до пряко/косвено въздействие върху държавния бюджет.

 


Дата на откриване: 22.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари