Обществени консултации

Проект на Наредба Н-7 от 19.09.2016г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

Предложеният проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-7 от 2016 г. определяне на ред, начин и формат за изпращане на данни от средствата за измерване и контрол по чл.103а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове („наредбата“) е свързан с необходимостта от уреждане на ясни правила, относно формата за предаване на данни от средствата за измерване и контрол по чл.103а, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, отчитайки съответната спецификата на измервания акцизен продукт и вида на данъчно задълженото лице. Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за икономическите оператори.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 22.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари