Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба №5 от 29.06.2006 г. на министъра на финансите за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път

 

Измененията в Наредба № 5 от 29.06.2006 г. на министъра на финансите за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път са следните:
·        като основен идентификатор на лицата да бъде използван ЕОРИ номера или код по БУЛСТАТ/ ЕИК и ЕГН;
·        регистрацията и системите за подаване на митнически документи по електронен път да бъдат приведени в съответствие с промените в Закона за електронния документ и електронния подпис.


Дата на откриване: 28.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари