Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

С проекта на Решение се предлага за одобрение Списък на иновативните училища в Република България с вписани 294 иновативни училища от 104 населени места, от 89 общини, от 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища.

Мотивите за решението са в резултат на представените до 31 януари в Министерството на образованието и науката от училищата училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нови начини на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. Не са допуснати проекти, чрез които могат да се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

В Комисията за иновативните училища участват представители на научната общност, психолози, социолози, педагогически специалисти, лица с опит при създаване и приложение на иновации в образованието, науката и технологиите.


Дата на откриване: 23.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари