Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

С промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли 2018 г, свързани с отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и съответното парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Създава се възможност за подаване на заявленията за получаване на парична помощ при смърт на осигурено лице и на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.

Отпада изискването за прилагане на удостоверение за наследници в оригинал, като в разпоредбата изрично се указва, че при подаване на заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи удостоверението за наследници се представя само за справка.


Дата на откриване: 23.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари