Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (ДВ, бр. 49 от 2013 г., изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.)

Проектът на Наредба за изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г.) е разработен на основание на § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби и във връзка с чл. 169, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията.

Проектонаредбата е разработена от създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството работна група за извършване на преглед по прилагането на изискванията на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. и за извършване на анализ и преценка на необходимостта от нейното изменение, както и на анализ за необходими допълнителни данни и проучвания за подобряване на прилагането на наредбата


Дата на откриване: 24.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 24.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари