Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.

 

В Министерството на младежта и спорта са постъпили мотивирани искания от кметовете на общини в съответствие с чл. 11, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (Наредбата), за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта, които са ученици в общински училища. Поисканите средства са в общ размер на 19 170 лв. и са предназначени за изплащане на 15 стипендии на ученици в общинските училища, постигнали спортен резултат през първото тримесечие на 2018 г, в съответствие с Раздел III от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. и одобрени съгласно мерките по Програмата.


Дата на откриване: 25.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 24.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари