Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промените, които се предлагат с проекта на нормативен акт са в съответствие с приетите изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 97 от 5 декември 2017 г., в сила от 1 януари 2018 година.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 29.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари