Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

С настоящия проект на  Правилник за допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Центъра за асистирана репродукция се предвижда като допълнителна възможност за лечебните заведения, които за първи път сключват договор с Центъра за финансиране на дейностите по асистирана репродукция, да могат да отчетат изискуемите  резултати по чл. 28, ал. 4, т. 1 и т. 4 от Правилника, постигнати от медицински екипи, които са осъществявали тази дейност в друго лечебно заведение, ако към момента на подаване на заявлението за сключване на договор тези медицински екипи работят в кандидатстващото за договор лечебно заведение.

Адрес за изпращане на становища и предложения: tgenkova@mh.government.bg

 


Дата на откриване: 1.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари