Обществени консултации

Проект на Наредба за отменяне на наредби на министъра на здравеопазването

Предложеният проект на Наредба за отмяна на наредби на министъра на здравеопазването е изготвен във връзка с необходимостта от отмяна на Наредба № 12 от 1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки и на Наредба № 31 от 1995 г. за преливане на кръв и кръвни съставки, тъй като са издадени на отпаднало правно основание, а именно Закона за кръводаряване и кръвопреливане (отменен с § 8 от Преходните и Заключителни разпоредби  на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането).

Период на обществената консултация: 02.06.2018 г. до 01.07.2018 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg
 


Дата на откриване: 2.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари