Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е разработен от Националната агенция за приходите, съгласувано с Националния осигурителен институт. Наредбата се издава от министъра на финансите на основание чл. 5, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 39, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. Проектът е разработен във връзка с приемането на Изборния кодекс и влизането в сила от 1 юли 2011 г. на Глава трета от Закона за електронния документ и електронния подпис. В проекта са предложени промени относно подаването на данни по реда на чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване за членовете на избирателните комисии по Изборния кодекс, както и промени, свързани с прецизиране на текстове от наредбата в съответствие с терминологията на Закона за електронния документ и електронния подпис.


Дата на откриване: 29.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.7.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари