Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Враца

Домът за медико-социални грижи за деца – гр. Враца, е със статут на лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.

Закриването му е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, съгласно които се предвижда закриване на ДМСГД и създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността чрез разкриване на алтернативни услуги и форми на грижа.

Адрес за изпращане на становища и предложения: kslavcheva@mh.government.bg

 


Дата на откриване: 6.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари