Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

С проекта се цели да се определят диференцирани прагове на застрахователните суми на задължителната застраховка по чл. 189 от Закона за здравето, които да отчитат кръга на заинтересованите лица и спецификата на риска при този вид задължителна застраховка за професионална отговорност. Обект на застраховане по задължителната застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в лечебно заведение е професионалната отговорност на застрахованите физически лица, упражняващи медицинска професия в лечебно заведение, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия. Застраховани по тази застраховка са всички лица, които упражняват медицинска професия, а застраховащи са лечебните заведения. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: dpetrov@mh.government.bg 


Дата на откриване: 14.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари