Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3/2011г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето за военнослужещи и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение и БА

Изготвеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 08.02.2011 г., за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, е направен с цел привеждане на Наредбата в съответствие с измененията на нормативната уредба в Българското законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд.


Дата на откриване: 14.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 14.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари