Обществени консултации

Проект на РМС за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между МОН на Република България и Министерството на образованието и подготовката на Социалистическа република Виетнам за периода 2018 – 2022 г.

Двустранното сътрудничество в областта на образованието между Република България и Социалистическа република Виетнам се осъществява на основата на сключената през 2000 г. Спогодба за културно сътрудничество между правителствата на двете държави, съгласно която регулярно се подписват двустранни споразумения.

В проекта на Споразумението за периода 2018-2022 г. са обхванати всички аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието през последните години и са конкретизирани формите на сътрудничество, които предвиждат обмен на добри практики в областта на планирането, управлението и развитието на образованието, насърчаване на прякото сътрудничество между образователните институции чрез обмен на студенти, докторанти и специализанти и насърчаване на изучаването на български и виетнамски език.

Предвижда се двете страни да работят за установяването на непосредствени връзки между средните и висшите училища, обмена на опит в областта на управлението на учебния процес, съвместните проекти, включително и за изпълнение на проекти по програма Еразъм+, както и за изучаване на историята, езика, литературата, географията и традициите на двете страни.

Ежегодно двете страни ще си предоставят по две стипендии за обучение в държавни висши училища за придобиване на степен „магистър“ или „бакалавър“, по две деветмесечни стипендии за следдипломно обучение, както и по две езикови специализации за срок от шест месеца до една година.

За периода на валидността на Споразумението страните си предоставят и до две стипендии за обучение  в образователна и научна степен „доктор“.

Разходите, произтичащи от изпълнението на Меморандума, са за сметка на утвърдения бюджет на Министерство на образованието и науката за всяка календарна година.


Дата на откриване: 19.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари